Praktijkgids Successieplanning

PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING

EDITIE 2023-2024

Een greep uit de inhoud van de Praktijkgids Successieplanning (± 1080 pagina's)

DEEL I - BASISREGELS
 1. Eigendom en vruchtgebruik
 2. Relatievermogensrecht: beginselen van het huwelijksvermogensrecht - en samenlevingsvermogensrecht
 3. Erfrecht
  • Beginselen van het erfrecht: de wettelijke devolutie, het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en de wettelijk samenwonende. Drievoudige keuze. Reserve en inkorting. Inbreng. De erfovereenkomst. Europese erfrechtverordening.
 4. Bekwaamheid van personen
  • De minderjarige en de geestelijke wilsonbekwame personen.
 5. Registratierecht/Vlaamse registratiebelasting
  • Beginselen van het registratierecht. Soorten registratierechten. Simulatie versus fiscaal misbruik.
 6. Successierecht/Vlaamse erfbelasting
  • Devolutie. Fictiebepalingen. Tarieven, vrijstellingen en verminderingen. Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen.
DEEL II – SUCCESSIEPLANNING
 1. Testament
  • Soorten testamenten (notarieel, eigenhandig, internationaal). Soorten legaten. Bijzondere clausules (o.m.): bewind, strafclausule, alternatief- en keuzelegaat, comaclausule. Bijzondere testeertechnieken: ‘verdeellegaten’, ‘ik - opa/oma’- testament, restlegaat, duo-legaat, legaat aan een private stichting.
 2. Huwelijksovereenkomst
  • Vorm. Inhoud met clausules. Huwelijksvoordelen. Bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking. Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding.
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen. Verrekenbeding. Toebedelings- en toekenningsbeding.
  • Contractuele erfstelling. Erfrechtelijke uitsluiting. Europese Verordening op Huwelijksvermogensstelsels.
 3. Samenlevingsovereenkomst
  • Vorm. Inhoud. Enkele clausules: toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, aanwasbeding.
 4. Aanwascontract
  • Vorm. Inhoud met clausules. Fiscale aspecten. Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente. Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners.
 5. Schenkingscontract
  • Vorm (notariële akte, handgift, bankgift). Diverse onrechtstreekse schenkingswijzen.
  • Inhoud: Lasten tot betaling geldsom en lijfrente (aanwas en terugval), last tot levensonderhoud, enz. Voorwaarden (ontbindende of opschortende). Vruchtgebruik (aanwas en terugval). Quasi-vruchtgebruik. Algemeenheid van vruchtgebruik.
  • Enkele bijzondere technieken: restschenking, generatie- en erfenissprong.
  • Schenking aan kinderen en tussen echtgenoten en samenwonende partners.
  • Bijzonderheden inzake het voorwerp: effecten, levensverzekering, vastgoed, familiale ondernemingen en aandelen.
  • Fiscale aspecten: tarieven, verminderingen, vrijstellingen. Vrijstelling familiale ondernemingen en vennootschappen.
 6. Levensverzekering
  • Verzekeringswet. Fiscale aspecten. Successieplanning tussen generaties en partners.
DEEL III – CONTROLEMECHANISMEN
 1. Maatschap
  • Vorm. Inhoud. Vastgoedmaatschap. Fiscale en organisatorische aspecten (boekhouding, KBO- en UBO-register). Beheersvolmacht. Praktische slotbeschouwingen.
 2. Vennootschap
  • Klassieke vennootschappen (NV, BV). Commanditaire vennootschap. Fiscale aspecten. Organisatorische aspecten. De holding. Praktische slotbeschouwingen.
 3. Private stichting
  • Belgische private stichting. Belgische certificering. Fiscale en organisatorische aspecten (UBO-register). Schenkingen en legaten aan stichtingen. Nederlands Stichting Administratiekantoor. Planning met certificaten. Praktische slotbeschouwingen.
DEEL IV – VASTGOEDPLANNING
 1. Privévermogen
  • Overdracht aan rechtsopvolgers. Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik of op lijfrente. Afstand vruchtgebruik. Gesplitste aankoop: vruchtgebruik en blote eigendom. Onverdeelde verkrijging.
 2. Patrimoniumvennootschap
  • Inleidende beschouwingen. Motieven tot al dan niet oprichting. Alternatieven. Beoordeling.

BESTEL NU

Boek:
± 1080 pagina’s.
Lente-actie van 290 euro (+ 6% BTW, gratis portkosten) tot en met 31 maart 2023. De verkoopprijs daarna bedraagt 330 euro (+ 6% BTW + 10 euro port).

BESTEL NU