Praktijkgids Successieplanning

PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING

EDITIE 2021-2022

Een greep uit de inhoud van de Praktijkgids Successieplanning (+-1050 pagina's)

DEEL I - BASISREGELS
 1. Eigendom en vruchtgebruik
 2. Relatievermogensrecht: beginselen van het huwelijksvermogensrecht - en samenlevingsvermogensrecht
 3. Erfrecht
  • Beginselen van het erfrecht: de wettelijke devolutie, het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en de wettelijk samenwonende. Drievoudige keuze. Reserve en inkorting. Inbreng. De erfovereenkomst. Europese erfrechtverordening.
 4. Bekwaamheid van personen: De minderjarige en de geestelijke wilsonbekwame personen
 5. Registratierecht/Vlaamse registratiebelasting
  • Beginselen van het registratierecht. Soorten registratierechten. Simulatie versus fiscaal misbruik.
 6. Successierecht/Vlaamse erfbelasting
  • Devolutie. Fictiebepalingen. Tarieven, vrijstellingen en verminderingen. Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen.
Deel II – SUCCESSIEPLANNING
 1. Testament
  • Soorten testamenten (notarieel, eigenhandig, internationaal). Soorten legaten. Bijzondere clausules (o.m.): bewind, strafclausule, alternatief- en keuzelegaat, comaclausule. Bijzondere testeertechnieken: ‘verdeellegaten’, ‘ik - opa/oma’- testament, restlegaat, duo-legaat
 2. Huwelijkscontract
  • Vorm. Inhoud met clausules. Huwelijksvoordelen. Bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking. Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding.
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen. Verrekenbeding. Toebedelingsbeding onverdeeldheid.
  • Contractuele erfstelling. Erfrechtelijke uitsluiting. Europese Verordening op Huwelijksvermogensstelsels
 3. Samenlevingscontract
  • Vorm. Inhoud. Enkele bijzondere samenlevingsvoorwaarden: toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, verreken- en aanwasbeding.
 4. Aanwascontract
  • Vorm. Inhoud met clausules. Fiscale aspecten. Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente. Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners.
 5. Schenking
  • Vorm (notariële akte, handgift, bankgift). Beginselen. Inhoud met bijzondere clausules en voorwaarden. Voorbehoud van vruchtgebruik. Aanwas en terugval van vruchtgebruik. Quasi-vruchtgebruik. Algemeenheid van vruchtgebruik. Lijfrente (aanwas en terugval). Enkele bijzondere technieken: bewind, restschenking, generatie- en erfenissprong. Schenking aan kinderen en tussen echtgenoten en samenwonende partners.
  • Bijzonderheden inzake het voorwerp: effecten, levensverzekering, vastgoed, familiale ondernemingen en aandelen.
  • Fiscale aspecten: tarieven, verminderingen, vrijstellingen. Vrijstelling familiale ondernemingen en aandelen.
 6. Levensverzekering
  • Verzekeringswet. Fiscale aspecten. Successieplanning tussen generaties en partners.
Deel III – CONTROLEMECHANISMEN
 1. Maatschap
  • Maatschapscontract. Vastgoedmaatschap. Fiscale en organisatorische aspecten (boekhouding, KBO- en UBO-register). Praktische slotbeschouwingen.
 2. Vennootschap
  • De ‘klassieke’ vennootschappen: NV en BV. De commanditaire vennootschap. Fiscale aspecten. Organisatorische aspecten. De holding. Praktische slotbeschouwingen.
 3. Private stichting
  • De Belgische private stichting. Belgische certificering. Fiscale en organisatorische aspecten (UBO-register). Schenkingen en legaten aan stichtingen. Het Nederlands Stichting Administratiekantoor. Planning met certificaten. Praktische slotbeschouwingen
Deel IV – VASTGOEDPLANNING
 1. Privévermogen
  • Overdracht aan rechtsopvolgers. Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik of op lijfrente. Afstand van vruchtgebruik. Gesplitste aankoop: vruchtgebruik en blote eigendom. Onverdeelde verkrijging.
 2. Patrimoniumvennootschap

BESTEL NU

Papieren versie:
± 1050 pagina’s.
Voorverkoopprijs van 250 euro tot en met 18 oktober 2021.
Nadien bedraagt de verkoopprijs 290 euro (prijzen zijn excl. 6% btw en portkosten).
Vanaf 2 exemplaren ontvangt u 20 euro korting per boek op de voorverkoopprijs.

BESTEL NU