Praktijkgids Successieplanning

BESTEL PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING

EDITIE 2019-2020
Leveringsadres (indien verschillend van facturatie adres)
Boek: Bestelt exemplaren “Praktijkgids Successieplanning” (editie 2019-2020) aan de voorverkoopprijs van 250 euro tot 15 april 2019. Nadien bedraagt de verkoopprijs 290 euro (prijzen zijn excl. 6% btw en portkosten).
* vereiste velden

Leveringsmodaliteiten Uw factuur wordt opgemaakt door Lex Forum BVBA en vervolgens samen met het boek aan u toegestuurd.
Levering voorzien april 2019.

Betalingsmodaliteiten
Voor de betalingsmodaliteiten verwijzen wij naar de algemene voorwaarden vermeld op de factuur.

Zoals u weet is sinds 25 mei 2018 de nieuwe GDPR-regelgeving in voege, de nieuwe Europese regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Bij Lex Forum gaan we met uiterste omzichtigheid om met uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de privacy heeft U recht op inzage en correctie van uw gegevens. In het kader van de GDPR hebben we daarom ook onze confidentialiteitspolicy met betrekking tot auteurs aangepast.

BESTEL NU

Papieren versie:
± 900 pagina’s.
Voorverkoopprijs van 250 euro tot 15 april 2019.
Nadien bedraagt de verkoopprijs 290 euro (prijzen zijn excl. 6% btw en portkosten)