Praktijkgids Successieplanning

PRAKTIJKGIDS SUCCESSIEPLANNING

EDITIE 2019-2020

Een greep uit de inhoud van de Praktijkgids Successieplanning (+-900 pagina's)

DEEL I - BASISREGELS
 1. Eigendom en vruchtgebruik
 2. Relatievermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht - en samenlevingsvermogensrecht
 3. Erfrecht
  • Beginselen van het erfrecht (wettelijke devolutie, het erfrecht van de langstlevende echtgenoot en de wettelijk samenwonende en het adoptiekind). Drievoudige keuze. Reserve en inkorting. Inbreng. De erfovereenkomst. De Europese erfrechtverordening.
 4. Bekwaamheid van personen
  • De minderjarige en de geestelijke wilsonbekwame personen
 5. Registratierecht/Vlaamse registratiebelasting
  • Beginselen van het registratierecht. Soorten registratierechten. Simulatie versus fiscaal misbruik.
 6. Successierecht/Vlaamse erfbelasting
  • Devolutie. Fictiebepalingen. Tarieven, vrijstellingen en verminderingen. Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen.
DEEL II – SUCCESSIEPLANNING
 1. Testament
  • Soorten testamenten (notarieel, eigenhandig, internationaal). Soorten legaten. Bijzondere clausules (o.m.): bewind, strafclausule, alternatief- en keuzelegaat, comaclausule. Bijzondere testeertechnieken: ‘verdeellegaten’, ‘ik - opa/oma’- testament, restlegaat, duo-legaat
 2. Huwelijkscontract
  • Vorm. Inhoud met clausules. Huwelijksvoordelen. Bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking. Recht van voorafname, preferentiële toewijzing, vooruitmaking, keuzebeding.
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen en verrekenbeding.
  • Contractuele erfstelling. Erfrechtelijke uitsluiting
 3. Samenlevingscontract
  • Vorm. Inhoud. Enkele bijzondere samenlevingsvoorwaarden: toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, verreken- en aanwasbeding.
 4. Aanwascontract
  • Vorm. Inhoud met clausules. Fiscale aspecten. Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente. Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners.
 5. Schenking
  • Vorm (notariële akte, handgift, bankgift). Beginselen. Inhoud met bijzondere clausules en voorwaarden. Voorbehoud van vruchtgebruik. Aanwas en terugval van vruchtgebruik. Quasi-vruchtgebruik. Algemeenheid van vruchtgebruik. Lijfrente (aanwas en terugval). Enkele bijzondere technieken: bewind, restschenking, generatie- en erfenissprong. Schenking tussen echtgenoten en samenwonende partners.
  • Bijzonderheden inzake het voorwerp: effecten, levens-verzekering, vastgoed, familiale ondernemingen en aandelen.
  • Fiscale aspecten: tarieven, verminderingen, vrijstellingen.
 6. Levensverzekering
  • Verzekeringswet. Verzekeringspolissen en echtgenoten. Successieplanning tussen generaties en partners.
DEEL III – CONTROLEMECHANISMEN
 1. Burgerlijke maatschap
  • Maatschapscontract. Vastgoedmaatschap. Fiscale en organisatorische aspecten (boekhouding, KBO- en UBO-register). Praktische slotbeschouwingen.
 2. Vennootschap
  • De ‘klassieke’ en ‘hybride’ vennootschappen: NV en BV. De commanditaire vennootschap. Fiscale aspecten. Organisatorische aspecten. De holding. Praktische slotbeschouwingen.
 3. Private stichting
  • De Belgische private stichting. Belgische certificering. Fiscale en organisatorische aspecten (UBO-register). Schenkingen en legaten aan stichtingen. Het Nederlands Stichting Administratiekantoor. Planning met certificaten. Praktische slotbeschouwingen
DEEL IV – VASTGOEDPLANNING
 1. Privévermogen
  • Overdracht aan rechtsopvolgers. Verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik of op lijfrente. Afstand van vruchtgebruik. Gesplitste aankoop: vruchtgebruik en blote eigendom. Onverdeelde verkrijging.
 2. Patrimoniumvennootschap

BESTEL NU

Papieren versie:
± 900 pagina’s.
Voorverkoopprijs van 250 euro tot 15 april 2019.
Nadien bedraagt de verkoopprijs 290 euro (prijzen zijn excl. 6% btw en portkosten)

BESTEL NU